Disclaimer

Hoewel Wagenaar Mode ernaar streeft om op deze website betrouwbare en actuele informatie te verschaffen, zijn kennelijke druk- en zetfouten niet bindend.

Prijzen

Onze prijsinformatie is met uiterste zorg samengesteld. Toch kan het voorkomen dat er foutieve informatie wordt verstrekt. Hoewel wij trachten deze informatie zo actueel, volledig en nauwkeurig mogelijk te houden, kunnen aan deze site geen rechten worden ontleend.

Kleuren

Wij kunnen niet garanderen dat de kleuren die op de website te zien zijn exact de kleuren van de kleding in werkelijkheid weergeven. Hoe de kleur wordt weergegeven hangt af van de instellingen van uw computer.

Persoonsgegevens

Wij zijn verantwoordelijk voor alle persoonlijke gegevens die u aan ons opgeeft zoals naam, adres en geboortedatum of gegevens die wij verkrijgen via een sollicitatie of aanmelding via de webshop/nieuwsbrief. De gegevens worden opgeslagen binnen Wagenaar Mode. Wij zullen uw persoonlijke gegevens niet aan derden verstrekken.

Waarom verzamelen wij gegevens en om welke gegevens gaat het?

Door u in te schrijven voor onze nieuwsbrief geeft u tegelijkertijd toestemming om uw gegevens op te slaan. Wij gebruiken de opgeslagen informatie om u te informeren over Wagenaar Mode. Het kan gaan om het sturen van informatie over activiteiten in onze winkels of het doen van aanbiedingen. Indien u er geen prijs op stelt dat Wagenaar Mode uw gegevens gebruikt voor directe marketingdoeleinden kunt u contact opnemen met ons.

Hoe kunt u toegang krijgen tot de geregistreerde gegevens?

U hebt het recht om contact met ons op te nemen om toegang te krijgen tot de persoonlijke gegevens die wij van u hebben geregistreerd. Indien ze foutief, onvolledig of irrelevant zijn, kunt u ons verzoeken de gegevens te corrigeren of te verwijderen.